Cung cấp & Sửa chữa thiết bị thí nghiệm

  • Cùng với sự phát triển của xã hội và trải qua thời gian, các thiết bị cũng cần phải được sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ để thiết bị được hoạt động tốt không bị sự cố tại công trường…
  • Chúng tôi luôn tự hào là trung tâm bảo hành sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm hàng đầu Việt Nam hiện nay.