Setechs.,jsc Thi công kéo rải cáp và đấu nối nhị thứ trạm biến áp 110 kV Hữu Lũng, Lạng Sơn

Chi tiết dự án