SETECHS.,.JSC Thi công kéo rãi cáp và đấu nối nhị thứ trạm biến áp 500kV Lai Châu thuộc dự án lắp máy biến áp 500 kV thứ 2 trạm biến áp 500kV Lai Châu và trạm biến áp 220kV Lai Châu (máy 2)

Chi tiết dự án