Thi công lắp đặt thiết bị, kéo rải cáp và đấu nối nhị thứ trạm 110kV Đồng Văn 3, Hà Nam

Chi tiết dự án