Thí nghiệm định kỳ Trạm biến áp 110kV thuộc nhà máy Gang Thép, Cao Bằng

Chi tiết dự án