Thí nhiệm dàn tụ bù trạm 500kV Nho Quan, Ninh Bình

Chi tiết dự án