SETECHS.,JSC đầu tư trang thiết thiết bị phục vụ công việc thí nghiệm hiểu chỉnh và sửa chữa thiết bị thí nghiệm